OM OSS

Velkommen til
Folkeaksjonen Friemenneske

Tiltakene som myndighetene har innført er ulovlige. Nedstenging, tvungen testing, krav om munnbind, karantene, og vaksinepass, strider med grunnloven og våre menneskerettigheter.
Det har blitt skapt et fryktsamfunn med isolasjon og sosial distansering, hvor barn risikerer å bli traumatisert på grunn av de voksnes valg. Regjeringen har basert seg på smittetall fra upålitelige tester når de har tatt sine avgjørelser. Media har har hindret viktig informasjon i å komme ut gjennom, sensur, ensidig vinkling av nyhetssaker og ved å stoppe kritiske stemmer fra fagpersoner.
Vaksinepass legger tilrette for et samfunn preget av splittelse, hvor mennesker diskrimineres på grunnlag av sine personlige helsevalg. Denne folkeaksjonen har som mål å få frem sannheten og opplyse befolkningen.
Frie Menneske har som mål å holde jevnlige markeringer for frihet med appeller og kulturelle innslag.
Vårt mål er å belyse andre sider av dagens politiske situasjon enn det som kommer fram i media og å samle befolkningen. Vi må stå samlet for vår felles frihet og våre rettigheter.

2021 innsamling, for å nå ut til befolkningen

Hjelp oss samle inn penger så vi kan nå ut til flere mennesker.

Barn og unge blir neste ikke syke av COVID-19, men de står som de neste i køen til å motta en eksperimentell, haste-utviklet vaksine. Media har sviktet. Nå er nyhetsbildet ensidig positivt til fordel for vaksinene, mens rapporter om bivirkninger og risikoen for skader blir dysset ned. Vi forbereder en stor kampanje for å nå ut til foreldre og ungdom med livsviktig fakta som de ikke får gjennom de vanlige kanalene. Alle voksne skal ha muligheten til å ta et informert valg. Vårt mål er å stoppe vaksineringen av barna. Ingen barn skal gis en vaksine som verken er godkjent eller ferdig testet, og i tillegg basert på en ny genteknologi – i praksis eksperimentering.

Støtt vårt arbeid med å nå ut til foreldre og ungdom med livsviktig informasjon! 

Viktige temaer

For å gi klarhet i riktig retning må vi få klarhet i hva som har gått galt

Dine Rettigheter

Vi har noen rettigheter som mennesker, de er vi født med, og de er ukrenkelige. Vi står nå i en situasjon, hvor tiltak og restriksjoner blir innført med svakt medisinskfaglig grunnlag.

Opplever du press for testing/vaksinering av barn?

Her er det viktig at alle foreldre/foresatte som har barn i skole og barnehager sender inn ansvarserklæring til din skole(Rektor).

Bivirkninger fra vaksine

Nedenfor vises en oversikt over bivirkningsrapportene for korona-vaksinene i Norge, og utviklingen uke for uke. Alle tall er hentet fra Legemiddelverket.
Demokrati & ansvar

Trygge valg & frihet,
din menneskerett

Frihet over egen kropp og liv

Vår grunnlov og Menneskerettigheter skal sikre at enhver person kan velge hva de ønsker å gjøre med sin egen kropp og liv.

Denne friheten beholder du uansett hva noen autoritet prøver å påstå. Ikke la frykt/skremsel påvirke deg til å ta et usikkert valg.

Vi må ha sannferdig kunnskap & data

  1. Hvorfor har ingen klart å bevise at COVID viruset faktisk eksisterer?
  2. Hvorfor taler skaperan av PCR-testen ut om dens feil (bevist usikker)?
  3. Hvorfor har influensa tallene i 2020/2021 nesten forsvunnet (får vi riktig data)?
  4. Hvorfor signeres ansvarsfraskrivelse for legemiddelfirmaer som leverer vaksiner?
  5. Hvorfor sier personer i ledelse at vaksinene er trygge uten bevis (ikke godkjent)?
  6. Hvorfor snakker ikke mediene om opptøyene mot regjeringene rundt om i verden?

Sunn fornuft og immunforsvar

Kroppen vår er utstyrt med et avansert imunforsvar som bygges opp ved hjelp av naturlig kosthold og livsstil. Hvorfor fokuserer ikke regjeringen på hvordan befolkningen kan styrke motstandsdyktighet og flokkimmunitet (metoder som er bevist effektive i lang tid).

Vaksinene er nødgodkjent og har ikke gått gjennom nøye testing (ikke godkjent av FDA eller andre kontroll-ledd).

Ansvar og rett

Det er ikke riktig å tvinge/presse ansatte eller helsepersonell til å ta en eksperimentell vaksine. Det er heller ikke rett å diskriminere mennesker som velger å ikke ta vaksine med metoder som vaksinepass.

Ledere som har deltatt i slike handlinger kan holdes ansvarlig for helseskader påført av vaksinene. «Jeg fulgte bare ordre» er ikke et gyldig svar. Vi burde alle vite at du IKKE skal adlyde autoriteter blindt.

blogg

Artikler

Beskytt felles frihet

Utgjør en forskjell

Hjelp oss beskytte folkehelsen, spesielt barn og unge.

Fri reise uten pass

Corona-pass og andre pressmidler er brudd på menneskerett. Organisasjoner har ikke lov til å tvinge slike løsninger frem.

Falske kontrakter

Kontraktene til legemiddelfirmaer som produserer vaksiner fraskriver ansvar om skader. Vi kan ikke tillate politikere eller helsepersonale å skrive under på dette for befolkningen.

Del kunnskap

Ved å dele sannheten og kunnskap fra uavhengige leger og eksperter får vi igang en sunn debatt hvor alle sider blir hørt og testet. Sensur er ikke greit.

Støtt bevegelsen

Ved å donere penger til folkebevegelsen kan vi nå ut til enda flere med viktig kunnskap slik at vi redder liv. Om du vil bidra med arbeid ta kontakt med oss.

Kontakt oss

Om du har spørsmål eller viktig dokumentasjon, data, bevis i aktuelle saker kan du sende oss epost med skjema her.

Organisasjoner

Sammen står vi sterke! Dette er organisasjoner som står sterke i folkeaksjonen.

Bli aktiv?

post@friemenneske.no

Nyhetsbrev

Få oppdateringer

Sosiale medier

© Frie Menneske Folkeaksjonen, All rights reserved.