GRUPPESØKSMÅL – STOPP VAKSINERING AV BARN – VI TRENGER DIN DELTAKELSE NÅ!

Kjære følgere, og bekymrede foreldre.

Bakgrunn:

Som mange av dere vet skrev advokat Erlend Efskind et prosessvarsel 15. oktober i år med oppfordring til dere foreldre om å sende dette til myndighetene med formål om å komme i dialog før eventuelt gruppesøksmål ble tatt ut (Les mer her https://friemenneske.no/krav-om-umiddelbar-stopp-i-vaksinering-av-barn-og-unge/ ).

Dette ble aldri besvart, til tross for at flere hundre foreldre sendte inn varslet til Statsministeren og Helseministeren. Derfor dannet vi en aksjonsgruppe og arrangerte en aksjon foran Statsministerboligen med formål å få et møte, eller minimum få levert  et brev til Statsministeren med prosessvarslet (Les mer her: https://friemenneske.no/aksjon-gjennom-hjertet-for-barna-til-statsministeren/ ).

 

Status per dags dato:

Regjeringen krisemaksinerer nok en gang med en mutant (Omikron), som etter alle solemerker er mindre farlig enn Delta-varianten.

Til tross for at vaksinasjonsstrategien deres hittil er feilslått og vaksinen virker enda dårligere på den nye varianten, vil de pushe på med enda mer vaksinering med hjelp av apoteker og militære.

https://www.nrk.no/norge/fhi_-kan-bli-opp-mot-300.000-daglige-smittede-om-tre-uker-1.15770027

Og den gruppen som får den største skylden, er de aller yngste.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/pWl2oX/smitterekord-blant-barn-helt-noedvendig-med-nye-strakstiltak

Vaksinering av barn ned til 12 år er allerede innført. Det samme er vaksineringen av gruppen barn ned til 5 år med alvorlige grunnsykdommer.

FHI og Regjeringen vurderer nå en generell vaksinasjon av barn i alderen 5–11 år.

https://www.fhi.no/nyheter/2021/barn-5-11-ar-med-alvorlig-grunnsykdom-kan-snart-fa-koronavaksine/

Ut fra den siste utviklingen, er sannsynlighet for at alle barn i Norge ned til 5 år snart vil bli tilbudt vaksinen overhengende. Det er videre sannsynlig at vaksinasjon av barn i de andre aldersgruppene også vil utvides.

 

Neste steg – oppfølging aksjon:

Vi i ”Aksjonsgruppen: For beskyttelse av barn og unge” har lovt dere å følge opp, og det gjør vi nå. Med deres hjelp mobiliserer vi nå til gruppesøksmål.

Det er nå på tide å mobilisere til søksmål før vaksinen sprøytes inn i alle barn – og DET HASTER!

 

Registrer dere for gruppesøksmål nå!

Vi, Ann Helen Gjermundsen (leder, Frie menneske) og Line Karlsen (leder, ” Vi foreldre som sier nei til testing & medisinske eksperiment på barna våre” (som nylig bikket 7.500 medlemmer) vil stå for registrering av navnene til dere som vil stille dere bak gruppesøksmålet som vil bli utført av advokat Erlend Efskind.

Send personopplysninger, e-postadresse og mobilnummer til:
Line ( foreldregruppa): linakarlsen32@hotmail.com eller:
Ann Helen (Frie menneske): spreadlovenotfear.worldwide@gmail.com

 

Hilsen ledelsen i Aksjonsgruppen: For beskyttelse av barn og unge

Ann Helen Gjermundsen
Line Karlsen

 

 

 

 

 

Krav om umiddelbar stopp i vaksinering av barn og unge

Kjære følgere av Frie menneske og kjære foreldre.

Denne henvendelsen er spesielt rettet mot dere som er foreldre av barn og unge!

Nå er det viktig å forhindre videre massevaksineringen av barn og unge. Det er nå det gjelder!

Advokat Erlend Efskind har den siste uken gjort en kjempejobb med å forfatte «Et prosessvarsel og krav til Regjeringen om umiddelbar stopp i vaksineringen av barn og unge»

Prosessvarselet skal danne grunnlaget for et eventuelt søksmål for å få stoppet vaksineringen av barn og unge, dersom Regjeringen ikke snur – noe vi håper på.

Tanken er at brevet skal spres av alle foreldre, slik at Regjeringen blir bombardert med krav. Svarer de ikke innen 1 uke, så mobiliserer vi til gruppesøksmål, hvor de som er interesserte av de som har sendt inn, kan delta.

NB.: Det at dere foreldre sender brevet til statsministeren og helseministeren binder dere ikke til å delta på selve søksmålet (om myndighetene da ikke gir seg). Det er to ulike aksjoner.

 

Slik går du frem:

 Last ned dokumentet i linken her: https://drive.google.com/file/d/1B7bQgfMXcnDmjavHF78lIbWChuMLqMhR/view?usp=sharing

Vi ønsker å sende både til statsminister Støre (postmottak@smk.dep.no) og Helseminister Kjerkol (postmottak@hod.dep.no). Dette bør gjøres i to separate mail.

 

Forslag til tekst i mail:

Emnefeltet: «Prosessvarsel – krav om umiddelbar stopp i vaksineringen av barn og unge»

Statsminister Jonas Gahr Støre/Helseminsiter Ingvild Kjerkol,

Vedlagt prosessvarsel og krav om umiddelbar stopp i vaksineringen av våre barn, som jeg slutter meg til.

Det er vår oppfatning at vaksinene representerer et overgrep mot våre barn og en potensiell forbrytelse mot menneskeheten. Barna har ikke selv noe behov for denne eksperimentelle vaksinen, hvor risikoen for bivirkninger klart overstiger gevinsten. Koronavaksinasjonsprogrammet oppfyller ikke grunnkravet i smittevernloven om at tiltaket må være forholdsmessig. Det bygger heller ikke på en klar medisinskfaglig begrunnelse eller er nødvendig av hensyn til smittevernet.  

Det er for oss helt uforståelig at myndighetene i Norge aksepterer at barn og unge, landets fremtid, skal være forsøkskaniner der man ikke kjenner langtidseffekten til en vaksine som er utviklet og godkjent for bruk i en nødsituasjon som ikke lenger er aktuell.

Det anmodes på det sterkeste at regjeringen stopper vaksinering av barn og unge med umiddelbar virkning.

Dersom myndighetene ikke umiddelbart stopper vaksineringen av alle barn under 18 år innen syv – 7 – dager etter å ha mottatt dette påkravet, vil rettslige skritt bli iverksatt mot Regjeringen for å få slutt på vaksineringen av barn og unge, jfr. tvisteloven § 5-2.

Mvh»

 

Vi håper så mange av dere vil bidra til å spre dette dokumentet til alle foreldre, slik at Regjeringen mottar så mange krav som mulig!

På vegne av alle barn og unge i Norge: På forhånd tusen takk!

NB: Dette prosessvarselet er ikke på vegne av Frie menneske, eller noen organisasjon, men en videreformidling av en viktig sak som angår oss alle.

Hilsen

Ann Helen Gjermundsen
Frie menneske

Bli aktiv?

post@friemenneske.no

Nyhetsbrev

Få oppdateringer

Sosiale medier

© Frie Menneske Folkeaksjonen, All rights reserved.