Del med andre

Nedenfor vises en oversikt over bivirkningsrapportene for korona-vaksinene i Norge, og utviklingen uke for uke. Alle tall er hentet fra Legemiddelverket.

Rapport 1 per 14.01.2021:

Ca 50.000 har fått 1. dose.

29 bivirkninger er meldt, av disse er det

13 meldinger om dødsfall

9  andre alvorlige meldinger

7 lite alvorlige meldinger

0,058% bivirkninger av antall vaksinerte.

Rapport 2 per 21.01.2021:

Ca 63.000 har fått 1. dose, 13.000 flere enn forrige rapport.

104 meldinger om bivirkninger, 75 flere enn forrige uke, opp 72%.

30 meldinger om dødsfall (17 nye)

16 andre alvorlige meldinger (7 nye)

58 lite alvorlige meldinger (51 nye)

0,16% bivirkninger av antall vaksinerte.

Rapport 3 per 26.01.2021:

Ca 80.000 har fått 1. dose, 17.000 flere enn forrige rapport.

391 meldinger om bivirkninger, 287 flere enn forrige uke, opp 73%.

150 av disse meldingene er behandlet.

33 meldinger om dødsfall (3 nye)

25 andre alvorlige meldinger (7 nye)

88 lite alvorlige meldinger (37 nye)

0,49% bivirkninger av antall vaksinerte.

Rapport 4 per 02.02.2021:

Ca 112.000 vaksinert, 32.000 flere enn forrige rapport, 22.000 har også fått dose 2.

587 meldinger om bivirkninger, 196 flere enn forrige uke, opp 33 %.

282 av disse meldingene er behandlet.

56 meldinger om dødsfall (23 nye)

44 andre alvorlige meldinger (19 nye)

183  lite alvorlige meldinger (95 nye)

0,52% bivirkninger av antall vaksinerte.

Rapport 5 per 09.02.2021:

Ca 179.000 er vaksinert, 67.000 flere enn forrige rapport, 49.000 har også fått dose 2.

926 meldinger om bivirkninger, 339 flere enn forrige uke, opp 37%.

501 av disse meldingene er behandlet.

82 meldinger om dødsfall (26 nye)

57 andre alvorlige meldinger (13 nye)

362 lite alvorlige meldinger (179 nye)

0,52% bivirkninger av antall vaksinerte.

Rapport 6 per 16.02.2021:

Ca 240.000 er vaksinert, 61.000 flere enn forrige rapport, 74.000 har også fått dose 2.

1264 meldinger om bivirkninger, 338 flere enn forrige uke, opp 27%.

678 av disse meldingene er behandlet.

93 meldinger om dødsfall (11 nye)

73 andre alvorlige meldinger (16 nye)

512 lite alvorlige (150 nye)

0,52% bivirkninger av antall vaksinerte.

Rapport 7 per 23.02.2021:

Ca 298.000 er vaksinert, 58.000 flere enn forrige rapport, 104.000 har også fått dose 2.

2215 meldinger om bivirkninger, 951 flere enn forrige uke, opp 43%.

1204 av disse er behandlet.

102 meldinger om dødsfall (9 nye)

106 andre alvorlige meldinger (33 nye)

996 lite alvorlige meldinger (484 nye)

0,74% bivirkninger av antall vaksinerte.

Rapport 8 per 02.03.2021:

Ca 344.000 er vaksinert, 46.000 flere enn forrige rapport, 166.000 har også fått dose 2.

3636 meldinger om bivirkninger, 1421 flere enn forrige uke, opp 39%.

1822 av disse er behandlet.

111 meldinger om dødsfall (9 nye)

145 andre alvorlige meldinger 39 nye)

1566 lite alvorlige meldinger (570 nye)

1,06% bivirkninger av antall vaksinerte.

Prosentandelen for de som får bivirkninger starter veldig lavt på 0,058%, men øker raskt. Den ligger stabilt på 0,52% i flere uker for så å øke igjen. Nå er den på 1,06%.

Pandemrix (svineinfluensa-vaksinen) ble omtalt som «den mest alvorlige medisinske katastrofe» i moderne tid.

2.200.000 mennesker ble vaksinert i Norge, det ble registrert 1485 bivirkninger.

Det vil si at 0,07% av alle vaksinerte fikk bivirkninger.

Av disse bivirkningene var det 10 dødsfall og 583 alvorlige bivirkninger.

Av alle som fikk Pandemrix døde 0,00045 %, og 0,0265 % fikk alvorlige bivirkninger i Norge. Dette var i 2009/2010.

Oppsummert:

Pandemrix 2009/2010

2.200.000 mennesker vaksinert

1485 registrerte bivirkninger totalt (0,07%)

 

10 meldinger om dødsfall (0,00045%)

583 alvorlige bivirkninger totalt (0,026%)

Korona-vaksinene 2021

344.000 mennesker vaksinert

3636 registrerte bivirkninger pr 02.03.2021 (1,06%)

1822 av disse er ferdig behandlet.

111 meldinger om dødsfall (0,032 %)

145 alvorlige bivirkninger pr 02.03.2021 (0,042%)

Så langt er det registrert 2151 flere meldinger om bivirkninger med korona-vaksinene enn Pandemrix i 2009/2010.

*Hvor mange bivirkninger rapporteres årlig sammenlagt? Det må da være veldig mange? Nei, overraskende nok er det ikke veldig mange.

*Årsrapporter av bivirkninger fra Statens Legemiddelverk:

Disse rapportene omfatter samlet antall rapporterte bivirkninger av alle medikamenter sammenlagt per år.

Bivirkningsrapport for 2009:

Antallet bivirkningsmeldinger i 2009 er rekordhøyt på grunn av Pandemrix.

Til sammen kom det inn 2914 meldinger (722 færre enn av bare korona-vaksinene så langt).

127 av disse er meldinger om dødsfall.

Bivirkningsrapport for 2010:

2903 meldinger om bivirkninger (733 færre enn av bare korona-vaksinene så langt).

127 av disse er meldinger om dødsfall.

Bivirkningsrapport for 2011:

2494 meldinger om bivirkninger (1142 færre enn av bare korona-vaksinene så langt).

144 av disse er meldinger om dødsfall.

Bivirkningsrapport for 2012:

2764 meldinger om bivirkninger (872 færre enn av bare korona-vaksinene så langt).

145 av disse er meldinger om dødsfall.

Bivirkningsrapport for 2013:

2930 meldinger om bivirkninger (706 færre enn av bare korona-vaksinene så langt).

145 av disse er meldinger om dødsfall.

Bivirkningsrapport for 2014:

3015 meldinger om bivirkninger (621 færre enn av bare korona-vaksinene så langt).

154 av disse er meldinger om dødsfall.

Bivirkningsrapport for 2015:

3608 meldinger om bivirkninger (28 færre enn av bare korona-vaksinene så langt).

179 av disse er meldinger om dødsfall.

Bivirkningsrapport for 2016:

3366 meldinger om bivirkninger (270 færre enn av bare korona-vaksinene så langt).

166 av disse er meldinger om dødsfall.

Bivirkningsrapport for 2017:

3724 meldinger om bivirkninger (88 flere enn av bare korona-vaksinene så langt).

148 av disse er meldinger om dødsfall.

Bivirkningsrapport for 2018:

5623 meldinger om bivirkninger (1987 flere enn av bare korona-vaksinene så langt)

175 av disse er meldinger om dødsfall.

Kilde til alle tall: Legemiddelverket


Del med andre