Bivirkning: Hjertebetennelse

Del med andre

Vi hører stadig oftere om unge mennesker som blir rammet av hjertebetennelse etter å ha blitt vaksinert mot korona. Symptomene melder seg som smerter i brystet, vansker med å puste, forstyrret hjerterytme eller smerter som sprer seg ut i armen eller opp i kjeven. Hjertebetennelse er en sykdom som veldig fort kan bli alvorlig. Selv om den kan helbredes av seg selv uten at man får noen senfølger, kan den også ha dødelig utfall. Det er derfor viktig at man er klar over at det er en mulig bivirkning av koronavaksinene og vet hva symptomene er.

Unge mennesker er de som blir hardest rammet av betennelse i hjertet etter vaksinasjon. Det er per 26.10.2021 meldt om 104 tilfeller av perikarditt og 77 tilfeller av myokarditt i aldersgruppen 16-49 år. Blant eldre mennesker ser man færre av disse bivirkningene, men allikevel en betydelig mengde. Til sammen er det meldt inn 290 tilfeller av hjertebetennelse. Det er de unge som oftest opplever den mest alvorlige betennelsen, myokarditt, betennelse i hjertemuskelen. Flere har blitt intervjuet fra sykesengen etter at de har blitt innlagt med hjertebetennelse.

Iselin Kavli Paulsen på 21 år fikk hjertebetennelse etter vaksinen.

Alexander Belmonte Johansen (20) fikk både perikarditt og myokarditt etter vaksinen.

Theodor Huseby Grønnerød (20) fikk myokarditt etter vaksinen.

HVA ER HJERTEBETENNELSE?

Det har vist seg at det kan oppstå en hel rekke med bivirkninger etter vaksinering mot korona, men hjertebetennelse er en av de mest hyppige, så la oss finne ut litt mer om akkurat den bivirkningen. Hva er hjertebetennelse? Hva er symptomene? Hvor alvorlig er det?

Hjertets muskellag kalles ‘myokard’. Rundt myokardiet ligger et tynt bindevevslag som heter ‘perikard’. Det er disse to delene av hjertet som har blitt rammet av betennelse etter vaksinasjon.

MYOKARDITT

Betennelse i hjertemuskelen kalles ‘myokarditt’. Betennelse i hjertemuskelen kan være veldig alvorlig og medføre død. En senfølge av myokarditt kan være dilaterende kardiomyopati, hvor hjertet utvides og hulrommet økes, mens muskulaturen svekkes, noe som fører til økende hjertesvikt. Allikevel helbredes ofte myokarditt av seg selv uten at man får spesielle senfølger. Symptomer på myokarditt kan være pustevansker, hjertebank, trykkfølelse over brystet og forstyrrelse av hjerterytmen. Gnidningslyd eller og knatrelyder som legen hører ved lytting på hjertet og lungene, struttende halsvener, samt tungpust, slapphet, feber, forvirring eller annen kognitiv påvirkning, eller i verste fall plutselig død.

PERIKARDITT

Betennelse i hjerteposen kalles ‘perikarditt’. Selv om de fleste tilfeller av akutt perikarditt helbredes i løpet av uker eller måneder kan noen typer perikarditt utvikle seg til å bli livstruende på få timer. Derfor legges alle som får akutt perikarditt inn på sykehus til overvåking. I sjeldne tilfeller kan perikarditt utvikle seg til å bli kronisk. Hjertets pumpefunksjon blir da etterhvert hemmet. De mest alvorlige tilfellene kalles panserhjerte. Alle former for akutt perikarditt kan utvikle seg til kronisk perikarditt. Symptomer kan være smerter ut til venstre armer og hånd, og til hals og overkjeve. Smerten kan være lik den som kommer ved hjerteinfarkt. Stikkende smerter rundt eller til venstre for hjertet, som blir verre når man puster dypt. Symptomene på perikarditt kan være stillingsbetinget. Hvis man strekker seg ut kan smertene bli verre, mens når man sitter opp og lener seg frem kan de bli bedre.

Informasjonen om hjertet, hjertebetennelse og symptomer ovenfor, er hentet fra snl.no og lommelegen.no.

Det er altså ofte det går bra med de som får betennelse i hjertet, men sykdommen kan utvikle seg til å bli alvorlig og kan føre til død. De fleste blir friske etter perikarditt, selv om det kan ta uker eller måneder. Men noen kan utvikle kronisk perikarditt og få hjertesvikt. Ved myokarditt, derimot, er faren for å dø innen 5 år betydelig. Det er også en sjanse for alvorlige senfølger. Det er derfor viktig å være observant på symptomer på hjertebetennelse og ta dem seriøst, og ta kontakt med lege dersom de melder seg. Hvis man får symptomer er det både viktig å melde fra til legen, og sørge for at det blir rapportert inn som en bivirkningsmelding. Det er mulig å skrive sin egen historie til oss her hvis du opplever bivirkninger eller blir utsatt for press til å ta vaksinen.

Kardiolog, forsker og professor Jan Erik Nordrehaug skriver i Tidskriftet Den norske legeforening om hvor alvorlig myokarditt kan være. Det er en av de tre vanligste årsakene til plutselig død blant tilsynelatende friske unge mennesker.

UNGE MENNESKER HARDEST RAMMET

Av de 290 tilfellene av hjertebetennelse som er meldt inn, er 181 av dem registrert i aldersgruppen 16-49 år (per 26.10.2021). 104 tilfeller av perikarditt i denne aldersgruppen og 77 tilfeller av myokarditt. Men det er den mest alvorlige typen hjertebetennelse, myokarditt, som rammer den yngste gruppen hardest. Blant de som er mellom 16 og 29 år er det registrert 52 tilfeller av myokarditt. 321 000 barn mellom 12 og 17 år har mottatt minst én vaksinedose. Av disse er det mottatt 164 bivirkningsmeldinger, av dem 25 alvorlige. Ikke alle bivirkninger blir meldt inn.

Barn og unge er også de som har minst sjanse for å bli alvorlig syke eller dø av eller med korona. FHI estimerte dødeligheten blant de under 39 år til å være så lav som 0,0022%. De skriver at det er lite covid-sykdom og få senfølger for barn og unge, samtidig som covid-19 generelt sett er lite farlig for de yngre.

En analyse av det amerikanske VAERS-systemet har vist at det er større sjanse for at barn mellom 12 og 17 år får myokarditt enn at de legges inn med korona.

I tillegg til hjertebetennelse er det registrert en hel del andre bivirkninger: besvimelse, utmattelse, feber, kraftig hodepine som ikke vil gi seg, kraftige menstruasjonsblødninger, blodpropp.

PRESS

Mange unge føler seg presset til å ta koronavaksinen. Til NRK sier Iselin Kavli Paulsen: «Jeg følte meg presset av media, samfunnet rundt meg, venner og familie. Jeg fikk høre at for å kunne delta i samfunnet måtte jeg ta denne vaksinen.»

Helsemyndighetene mener de har vært tydelige på at det har vært et fritt valg. Overlege i FHI Preben Aavitsland sier: «Det er leit at hun har følt et press. Vi er tydelige på at det ikke skal være press; dette er et tilbud som folk kan takke ja eller nei til.»

Hva hjelper det om helsemyndighetene nøkternt sier at det er et fritt valg når tidligere statsminister Erna Solberg kalte det å vaksinere seg mot korona for «en borgerplikt»? Nåværende statsminister Jonas Gahr Støre sier: «Det er fortsatt viktig at de som ikke har vaksinert seg vaksinerer seg, både første og andre gang.» (NRK Nyheter, 27. oktober.) Samtidig legger opprettelsen av et vaksinepass grunnlaget for videre ekskludering i samfunnet.

I tillegg til presset fra myndigheter opplever barn og ungdom press fra lærere på skolen, medelever, foreldre og andre. Når en medisinsk behandling innebærer risiko for alvorlig sykdom og til og med død, blir det ekstra viktig at denne behandlingen er frivillig. Den som mottar injeksjonen skal være informert om både ulempene og fordelene. Det kalles informert samtykke. Frie Menneske mener at ingen, hverken barn, ungdom eller voksne, skal utsettes for press i forbindelse med vaksinering eller andre ting. Om du er utsatt for press eller har spørsmål, husk at du kan skrive inn en rapport til oss her.

 


Del med andre

Koronavaksinene – TØR VI TA SJANSEN?

Del med andre

Skrevet av Frie Menneske

Barn og unge blir svært sjeldent syke av COVID-19. Allikevel står de som de neste i køen for å bli injisert med en vaksine som kun er midlertidig godkjent til bruk i en nødsituasjon. Studiene er ikke fullført, og bivirkningene har allerede begynt å melde seg hos et bekymringsverdig høyt antall mennesker. Etter svineinfluensaen ble det utbetalt 365 millioner kroner for skader etter vaksinen. Den var også utviklet fort og lite testet. Bruken av Pandemrix ble kalt «den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid» av overlege i FHI, Preben Aavitsland. Tør vi ta sjansen på å begå denne feilen igjen? Vi må veie nytten opp mot risikoen, og spørre oss om det virkelig er verdt å la våre barn få denne vaksinen. Her kommer en liste med godt dokumenterte faktapunkter, som bør vurderes før man eventuelt velger å tilby barn en vaksine mot korona.

VAKSINEN ER IKKE GODKJENT


Del med andre

Sunn fornuft og sterke immunforsvar

Del med andre

Det heter i Den Europeiske Menneskerettskonvensjon. Retten til respekt for privatliv og familieliv.

Artikkel 12: «Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.»

Artikkel 25: «Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.

Artikkel 30. «Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.»

Norge er domfelt gjentatte ganger av Den Europeiske Menneskerettsdomstol for brudd på denne bestemmelsen.

Folkeaksjonen ønsker ikke å fortelle deg hva som er riktig og feil å gjøre for din egen helse, det må hver enkelt selv vurdere. Men vi oppfordrer alle til å tenke kritisk og kreve bevis på om vaksiner og medisin er trygge. Ellers aksepterer vi blindt autoritet uten å tenke selv.

Vi mener også at det burde være trygge og naturlige alternativer tilgjengelig, og sannferdig kunnskap. Med sunn fornuft forstår vi at våre immunforsvar fungerer best på naturlige kosthold og livsstil.

Kroppen vår virker å være direkte påvirket av luften vi puster, vannet og væsken vi drikker, maten & næringen vi spiser, bevegelse, kontakten med jorden og elementene. Kroppen påvirkes også av mengden giftstoffer vi utsettes for, hva vi smører på huden og har i håret, stråling og frekvenser inkludert sollys, søvn (både kvalitet og kvantitet) og til slutt våre tanker og følelser som er vårt sinn(placebo og nocebo). Vi må huske på at det er nok forskning som viser at frykt påvirker vår helse negativt og kan potensielt sette ned immunforsvaret.

Frykt får oss til å ta forhastede avgjørelser og akseptere hasteløsninger fra autoriteter før vi har fått bevis på at det er trygt eller effektivt.

Vi gjør godt av å komme tilbake til sunn fornuft og naturlige tiltak som å spise økologisk mat (mest frukt og grønt) og plantemedisiner som er bevist effektive og trygge.

Det er godt kjent at Vitamin D, Vitamin C og antioksidanter er viktig for å bygge robust immunforsvar. Samt en rekke andre vitaminer, mineraler, aminosyrer, enzymer og mikronæringsstoffer, som vi somregel finner i frukt, bær, grønnsaker, belgvekster, nøtter, frø og andre plantevekster.

Når befolkningen bygger robuste immunforsvar og utsettes for mikroorganismer bygger vi flokkimmunitet (dette er godt dokumentert).

Uansett er det viktig at vi utforsker naturlige og trygge alternativer som er på markedet, som også inkluderer Ivermectin, Quercetin, Urter/planter, Næringsstoffer og sølvvann(overflater & som vannrensemiddel etc).

Hvor er debattene hvor disse alternativene kommer frem i Norsk media og Medisin?


Del med andre

Opplever du press i forbindelse med testing eller vaksinering av barn og unge

Del med andre

Her er det viktig at alle foreldre/foresatte som har barn i skole og barnehager sender inn ansvarserklæring til din skole(Rektor). Last ned dokumentet på knappen under og fylle inn personale og sende inn til din skole (Rektor/Helseansvarlig). Hvis dere utsettes for press når det kommer til testing og vaksiner kan referansene på dette dokumentet og denne nettsiden styrke dine argumenter for å beskytte dine barn.

Hvis du trenger finne kontaktinformasjon til din skole kan du finne det her på utdanningsdirektoratet

Hvis du som voksen eller barn har opplevd Test- og Vaksine-tvang/press kan du rapportere det her. Om du opplever bivirkninger/skader fra vaksinene kan du også rapportere inn på samme arkivet, men her er det også viktig at du får lege/sykepleier til å registrere bivirkningene offentlig.

Barn blir utsatt for massetesting for COVID og vaksinering som ikke er godkjent, mens studier viser at barn ikke sprer denne type smitte (FHI).

Hvor er de vitenskapelig undersøkelsene som begrunner tiltakene som kommuner foretar seg?

(mer…)
Del med andre

Masker

Del med andre

ADVARSLER FRA FAGFOLK

Skrevet av Eirik Værnes. 30.04.2021.
I februar 2020 advarte Folkehelseinstituttet (FHI) mot bruk av ansiktsmasker fordi de mente det kunne gi økt risiko for sykdom. Bare trent helsepersonell burde bruke masker, vanlige mennesker sto i fare for å bidra til mer smitte ved bruke dem feil. I Dagbladet leste vi at farmasøyt Signe Lill Andersen opplevde pågangen etter munnbind som «litt hysterisk». Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo sa at munnbind øker risikoen for smitte. Selv om fagfolk har kommet med advarsler, går nå de fleste med munnbind i kollektivtrafikken og på butikker. Der det er påbudt eller anbefalt er det få som tør å gå uten. Enten av frykt for viruset, men sannsynligvis like mye på grunn av det sterke sosiale presset de opplever. Noen har det på seg mens de går på gaten, hånd i hånd med kjæresten. Noen har det til og med på seg mens de går tur i skogen.

Del med andre

Intensivplasser

Del med andre

Skrevet av Sara Eide. 30.04.2021

 HVORFOR BLE NORGE STENGT NED?
Da myndighetene stengte ned landet vårt i mars i fjor, var hovedargumentet at sykehusene ikke måtte bli overbelastet. Norge har blitt advart om at vår intensivkapasitet er for liten i flere år, uten å gjøre noe med saken. I motsetning har antall intensivplasser på sykehusene blitt redusert fra 289 til 278 i løpet av tiden vi har gjennomgått en såkalt pandemi. Til tross for at politikerne har uttrykt bekymring for at sykehusene skulle bli overfylte.

Del med andre

Mental helse og nedstenging

Del med andre

Skrevet av Sara Eide og Eirik Værnes. 30.04.2021.

HVILKE KONSEKVENSER HAR NEDSTENGINGEN AV LANDET HATT FOR VÅR MENTALE HELSE?

 
Etter at korona-restriksjonene ble innført ble pågangen hos hjelpetelefonene tredoblet. 10 000 innringere er mennesker som vanligvis ikke sliter psykisk. Flere er ensomme nå enn før korona-restriksjonene ble innført, og mange er mindre fornøyde med livene sine, ifølge en undersøkelse utført av FHI. Det er mye vi ikke vet om hva nedstengingen vil koste oss, men ved å se på tall og informasjon som vi har tilgjengelig, kan vi danne oss et bedre bilde av hvor alvorlige konsekvensene kan bli.
 


Del med andre

Bli aktiv?

post@friemenneske.no

Nyhetsbrev

Få oppdateringer

Sosiale medier

© Frie Menneske Folkeaksjonen, All rights reserved.