Aksjon: Gjennom hjertet for barna – til statsministeren

Del med andre

«Be the change» oppfordret advokat Erlend Efskind til aksjonsgruppen med dedikerte ildsjeler som var der på vegne av flere hundre bekymrede foreldre som hadde sendt inn krav om å stoppe vaksineringen av barna

Vi står midt i en heltereise her, sier Efskind under briefingen ved fontenen ved Nationaltheatret stasjon torsdag 4. november ettermiddag i forkant av aksjonen.

– Det er lyset mot mørket, og det som kjennertegner alle som er her i dag er at vi er på et bevissthetsplan der vi ikke styres av frykten. Og heller ikke av aggresjonen. Og det er viktig å vise at vi er på det planet. Det er måten å overvinne dette på, og de mange av befolkningen som er fanget inni dette – i frykten. (Foto: BulloTidende)

Dialog fremfor strid
Den 15. oktober forfattet advokat Erlend Efskind «Et prosessvarsel og krav til Regjeringen om umiddelbar stopp i vaksineringen av barn og unge». Hensikten var å danne grunnlaget før eventuelt gruppesøksmål.

Etter oppfordring fra Ann Helen Gjermundsen leder av Friemenneske.no, sammen med Line Karlsen og Johanna Stolfer – som administrerer gruppen  ’Vi foreldre som sier nei til testing & medisinske eksperiment på barna våresom samme uke passerte hele 6500 medlemmer, sendte estimerte flere hundre bekymrede foreldre og mennesker som støtter saken kravet til Statsminister Jonas Gahr Støre og Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol den etterfulgte uken.

Etter at tidsfristen som ble gitt på en uke gikk ut med god margin, bestemte  Gjermundsen seg for å danne ’Aksjonsgruppen for beskyttelse av barn og unge’ sammen med ledelsen av foreldregruppa, og inviterte samtidig Svein Østvik til å bli med på en aksjon mot vaksinering av barn og unge – sammen med advokat Efskind. Dette som en oppfølging av prosessvarslet som tross mange innsendere uteble med respons fra regjeringen.

”Be the change”
Til tross for manglende respons, bestemte ledelsen i aksjonsgruppen sammen for at formålet med en aksjon skulle være å komme i dialog med regjeringen før eventuelt gruppesøksmål. Intensjonen var helt fra begynnelsen av å møte opp med den samme respekten og kjærligheten man selv ville ønsket å bli møtt med.

Etter at Efskind under briefingen i forkant på Nationaltheatret stasjonen ved fontenen oppfordret aksjonsgruppen til å være forandringen de ønsker å se i verden, og at å senke aggresjonen og overvinne frykten er veien å gå; i lyset framfor mørket – var det dermed en samlet, varm og fredfull gruppe, med Ann Helen Gjermundsen, Line Karlsen, Svein Østvik og Johanna Stolfer i front – som beveget seg mot Statsministerboligen denne torsdags ettermiddagen. Med seg hadde de et brev til statsministeren, sammen med kopi av prosessvarslet – signert av ledelsen i aksjonsgruppen.

Svein Østvik tok til tårene
Ved ankomst ved Statsministerboligen ønsker aksjonsleder Gjermundsen velkommen, og minner forsamlingen om at vi på denne dagen skriver historie. Kort etter gis ordet videre til Svein Østvik, som holder en liten appell om barna.
– Jeg synes vi skal tenke tilbake til da vi selv var barn. At vi har fått et liv i gave, og har foreldre som skal ta seg av oss, verne om vårt liv og bidra til vekst til vårt fulle potensiale. Når man leser om vaksinen som skulle være redningen, men i stedet slår alle rekorder i bivirkninger, og når man vet den nå blir vurdert ovenfor små barn som ikke har vært spesielt rammet av viruset, blir det helt umulig for meg å gjøre annet enn å kjempe det man kan for å få til en dialog slik at man kan få pauset denne framdriften, og heller se nærmere på fakta på bordet om hva det er vi faktisk tilfører uskyldige barn, sier Østvik og tar til tårene.

Ordet gis videre til Efskind, som oppsummerer den saklige bakgrunnen for aksjonen for umiddelbar stopp av vaksinering av barn.
– Grunnen er enkel. Barn har ikke noen nytte av vaksinen. Tvert i mot er det mange ukjente og kjente bivirkninger. Det er galskap å vaksinere og har overhodet ikke hjemmel i smittevernloven. Det bygger ikke på noen klar, medisinskfaglig begrunnelse, det er ikke nødvendig av hensyn til smittevernet, og er ikke tjenelig ved en helhetsvurdering, fastlår Efskind.

Lysseremoni for barna – og varme tanker til statsministeren
Etter appellene bes alle om å samle seg i ånden, og det tennes et hvitt lys hver.
– La oss sende kjærlighet og gode tanker ut til barna.  Alle barna i Norge, både de som er vaksinerte, og de som ikke er vaksinerte. For alle foreldre, vaksinerte og ikke-vaksinerte. For alle andre i Norge. Og for Statsministeren. La oss sende kjærlighet og varme tanker til han, oppfordrer Gjermundsen. Deretter ble det bedt om ett minutts stillhet.

LYSSEREMONI: Varmer tanker sendes til barna og til Statsministeren.
Foto: Frie menneske (f.h. Ann Helen Gjermundsen, Line Karlsen, Svein Østvik, Johanna Stofler, Erlend Efskind)

 

Politibesøk
Midt i seremonien kom politiet, som møtte en rolig og samlet forsamling med en varm stemning foran Statsministerboligen. Etter noen generelle spørsmål fra politiet, forsikret aksjonsleder Gjermundsen at den eneste intensjonen med sammenkomsten var å samles med lys for barna, og å komme i dialog med Statsministeren på vegne av norske, bekymrede foreldre, enten gjennom et personlig møte, eller minimum ved å få levert et brev. – Vi skal se hva vi kan gjøre,  svarer betjenten imøtekommende og vennlig ovenfor Gjermundsen og forsamlingen.


IMØTEKOMMENDE: Ann Helen snakker med en imøtekommende politibetjent under forespørsel om kontakt med Statsministeren.
Foto: Frie menneske

Dagbladet kommer på besøk
I mellomtiden får aksjonsgruppen et nytt besøk, denne gangen av en journalist fra Dagbladet som raskt huker tak i Svein Østvik.
– Hvorfor står du her i dag?
Vi har sendt inn et prosessvarsel angående stopp vaksinering av barn med en ukes frist, og nå har det gått tre uker. Vi ønsker å overlevere et brev om å få stoppet, eller pauset vaksineringen som er ubegripelig i forhold til barn og ungdom. Alt innholdet i denne vaksinen har vist seg å være alarmerende – og at barn skal være forsøkskaniner for den vaksinen som har vist seg å være den med flest bivirkninger i historien. Vi ønsker bare en dialog og få fram fakta.
Barn er det viktigste vi har, og ettersom dette er en eksperimentell vaksine som fortsatt er under utprøving på mennesker så må den pauses nå, den må stoppes, fordi sannheten om hva som er i den må komme fram. Dette må tas mer på alvor til vi vet hva vi egentlig tilfører barn. Det er så mange bekymrede foreldre som ikke tør å stå frem fordi det er et sosialt press rundt dette med vaksinering. Det er mange ting vi håper den nye regjeringen kan ta tak i. Vi ønsker bare og vise at vi er mennesker som bryr oss. Derfor er vi her i dag, understreker Svein.

Det er forsket på til at barn kan ta Pfizervaksinen. Men dere mener at at det er utrygt.
– Hvilke bevis sitter dere på?


VIL VISE AT VI BRYR OSS: Svein Østvik intervjues av Dagbladet
Foto: Frie menneske

Vi må ta alle de bekymrede foreldrene på alvor
– Når en vaksine viser seg å ha høyere antall bivirkninger enn noen annen vaksine, og barn har vært minimalt rammet av dette viruset. Det handler om å veie farene opp mot hverandre. Vi er fortsatt i en eksperimentell forsøksfase. Å utsette neste generasjoner for noe mange nok fornemmer som utrygt. Det gjelder å få til en dialog der vi får fram at barn er det siste vi skal bruke. De holder jo på å utvikle immunforsvaret. Jeg tror mange kjenner på en frykt i dette her, sier Svein og går lett til tårene. – Det å stole blindt på noe vi ikke vet hva vi utsetter barna for, fortsetter han. – Vi må få alle kortene på bordet. Vi må bli tryggere.

Alt i vaksinen er ikke blitt oppgitt. Og det er dette vi ønsker å gjøre på en fredelig, fin og snill måte – å ta disse foreldrene som er bekymret – på alvor, og å sette søkelys på dem.
Er du vaksinert?
Jeg? Nei, ikke med Covid-vaksinen
Hvorfor ikke?
– Det tror jeg du har skjønt. Jeg kunne aldri tenke meg å tilføre kroppen min noe som jeg ikke føler meg trygg på at er bra for meg.
Svein tar frem brevet til statsministeren.
Hva er dette?
Det er brevet vi skal levere til Statsministeren med underskrifter og prosessvarslet, men vi får antagelig ikke levert det. Vi har forsøkt en gang, men gjør et nytt forsøk, sier Svein.
Hva står i brevet, da? Svein henviser til Erlend Efskind som får ordet.


INGEN GRUNN TIL Å GI BARN VAKSINEN:
Advokat
Erlend Efskind intervjues av Dagbladet. Foto: Frie menneske

Grove brudd på smittevernloven
Jeg er advokat og det er jeg som har forfattet prosessvarslet som Svein snakker om. Hovedsaken der er at en vaksine må ha hjemmel i smittevernloven, den må bygge på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet, og den er utjenelig ut i fra en helhetsvurdering. Vi mener at ingen av disse vilkårene er oppfylt. Som Svein var inne på, så har barn minimalt med skadevirkninger av Covid når de får det. Vaksinen er lite utprøvd. Den er hasteutviklet. Vi vet at det er masse bivirkninger allerede. Det vi ikke vet er de langsiktige bivirkningene, sånn som infertilitet, og autoimmune sykdommer.

Så hvorfor skal barna ha dette? Jo, de skal ta dette for å beskytte andre, i følge Erna Solberg. De andre, som skal være fullvaksinerte. Dette henger ikke på greip i det hele tatt, og det er, mener vi, grove brudd på smittevernloven. Her vil man også innføre vaksinen. Man har mer tro på vaksinen enn det naturlige immunsystemet. Det fremstår som at myndighetene har bestemt seg for at teknologien vår veier tyngre enn vårt naturlige, veldig intelligente immunforsvar.
Vi vet også at barn er veldig sårbare under utvikling.

Så det er slik vi ser det overhodet ingen grunn til å gi barn vaksinen. Den eneste grunnen måtte være at vaksineprodusentene skal kunne innføre eller få gehør for et nytt regime. Enda en ny avhengighet som de skal kunne injisere barna i hele befolkningen år etter år. De har begynt å vaksinere barna og nå har de begynt å vaksinere barn helt ned til fem år, avslutter Efskind.

Symbolsk levering
Kort etter Dagbladets intervju med Efskind, returnerer politiet, som har et negativt svar på forespørselen til aksjonsgruppen denne gang.
– Det er visse rutiner som må følges for å få kontakt med Statsministeren, sier politibetjenten. Et møte her og nå kan dessverre ikke kunne avholdes. Vi oppfordrer dere i stedet til å ta direktekontakt med Statsministerens kontor for å avtale møte. Meldingen til tross, var det en god stemning og full aksept for svaret. – Vi gjennomfører og leverer brevet uansett rent symbolsk, oppfordrer Gjermundsen aksjonsgruppen, etter at politiet var gått. Svein tar brevet med seg til porten sammen med aksjonsgruppen og ovenfor Dagbladet.
– Dette blir symbolsk, men fordi vi ikke har fått noe svar om på dette skrivet om å stoppe vaksineringen av barn, må vi få levert det til kjernen, så da får vi bare – sånn, avslutter Svein med et smil, og sender brevet avgårde gjennom sprinklene på porten.

Oppfølging av saken
Aksjonsgruppen kommer til å fortsette å aksjonere for beskyttelse av barn og unge på vegne av flere tusen bekymrede foreldre fra den tilknyttede foreldregruppen  gjennom hjertet, i fred og i lyset.

Aksjonsleder Ann Helen Gjermundsen og advokat Erlend Efskind fulgte opp allerede dagen etter, fredag 5. november politiets instrukser ved å kontakte statsministerkontoret på nytt for å avtale et fysisk møte med statsministeren.

Til tross for sakens klare nasjonale interesse, har Dagbladet per dags dato ikke publisert reportasjen.

 

Relatert:

Aksjon: – På vegne av bekymrede foreldre om vaksinering av barn
https://hemali.no/siste/aksjon-i-oslo-fikk-ikke-levert-brevet-til-statsministeren/?fbclid=IwAR2Lk0I6q6_88z4Y35E-7u6pu1I4uqyZq8cYnpmhVNWa3i930hIxhal0uAw

Aksjon for å bli hørt: Stopp all vaksinering av barn og unge NÅ!
https://bullotidende.wordpress.com/2021/11/05/aksjon-for-a-bli-hort/

Prosessvarsel – krav om umiddelbar stopp i vaksineringen av barn og unge:
https://drive.google.com/file/d/1B7bQgfMXcnDmjavHF78lIbWChuMLqMhR/view?usp=sharing

Krav om umiddelbar stopp av vaksinering av barn og unge:
https://friemenneske.no/krav-om-umiddelbar-stopp-i-vaksinering-av-barn-og-unge/

 


Del med andre

Krav om umiddelbar stopp i vaksinering av barn og unge

Del med andre

Kjære følgere av Frie menneske og kjære foreldre.

Denne henvendelsen er spesielt rettet mot dere som er foreldre av barn og unge!

Nå er det viktig å forhindre videre massevaksineringen av barn og unge. Det er nå det gjelder!

Advokat Erlend Efskind har den siste uken gjort en kjempejobb med å forfatte «Et prosessvarsel og krav til Regjeringen om umiddelbar stopp i vaksineringen av barn og unge»

Prosessvarselet skal danne grunnlaget for et eventuelt søksmål for å få stoppet vaksineringen av barn og unge, dersom Regjeringen ikke snur – noe vi håper på.

Tanken er at brevet skal spres av alle foreldre, slik at Regjeringen blir bombardert med krav. Svarer de ikke innen 1 uke, så mobiliserer vi til gruppesøksmål, hvor de som er interesserte av de som har sendt inn, kan delta.

NB.: Det at dere foreldre sender brevet til statsministeren og helseministeren binder dere ikke til å delta på selve søksmålet (om myndighetene da ikke gir seg). Det er to ulike aksjoner.

 

Slik går du frem:

 Last ned dokumentet i linken her: https://drive.google.com/file/d/1B7bQgfMXcnDmjavHF78lIbWChuMLqMhR/view?usp=sharing

Vi ønsker å sende både til statsminister Støre (postmottak@smk.dep.no) og Helseminister Kjerkol (postmottak@hod.dep.no). Dette bør gjøres i to separate mail.

 

Forslag til tekst i mail:

Emnefeltet: «Prosessvarsel – krav om umiddelbar stopp i vaksineringen av barn og unge»

Statsminister Jonas Gahr Støre/Helseminsiter Ingvild Kjerkol,

Vedlagt prosessvarsel og krav om umiddelbar stopp i vaksineringen av våre barn, som jeg slutter meg til.

Det er vår oppfatning at vaksinene representerer et overgrep mot våre barn og en potensiell forbrytelse mot menneskeheten. Barna har ikke selv noe behov for denne eksperimentelle vaksinen, hvor risikoen for bivirkninger klart overstiger gevinsten. Koronavaksinasjonsprogrammet oppfyller ikke grunnkravet i smittevernloven om at tiltaket må være forholdsmessig. Det bygger heller ikke på en klar medisinskfaglig begrunnelse eller er nødvendig av hensyn til smittevernet.  

Det er for oss helt uforståelig at myndighetene i Norge aksepterer at barn og unge, landets fremtid, skal være forsøkskaniner der man ikke kjenner langtidseffekten til en vaksine som er utviklet og godkjent for bruk i en nødsituasjon som ikke lenger er aktuell.

Det anmodes på det sterkeste at regjeringen stopper vaksinering av barn og unge med umiddelbar virkning.

Dersom myndighetene ikke umiddelbart stopper vaksineringen av alle barn under 18 år innen syv – 7 – dager etter å ha mottatt dette påkravet, vil rettslige skritt bli iverksatt mot Regjeringen for å få slutt på vaksineringen av barn og unge, jfr. tvisteloven § 5-2.

Mvh»

 

Vi håper så mange av dere vil bidra til å spre dette dokumentet til alle foreldre, slik at Regjeringen mottar så mange krav som mulig!

På vegne av alle barn og unge i Norge: På forhånd tusen takk!

NB: Dette prosessvarselet er ikke på vegne av Frie menneske, eller noen organisasjon, men en videreformidling av en viktig sak som angår oss alle.

Hilsen

Ann Helen Gjermundsen
Frie menneske


Del med andre

NY HØRING – BEGRENSNINGER I BEVEGELSESFRIHETEN OG VAKSINEPASS

Del med andre

Regjeringen la 10. september ut et forslag om å forlenge hjemlene for forskriftene som gjelder karantenehotell, isolering, smittekarantene, og koronasertifikat, til høring. Det er anbefalinger fra FHI og Helsedirektoratet som ligger bak forslagene. De midlertidige bestemmelsene går ut den 1. og 11. desember, og Regjeringen vil forlenge disse bestemmelsene «i tilfelle situasjonen forverrer seg».

Isolering og smittekarantene har vært blant de mest effektive tiltakene, hevdes det. Regjeringen vil ha muligheten til å raskt innføre slike tiltak også i fremtiden.

Selv om det sannsynlivis ikke blir nødvendig å innføre karantenehotell etter 1. desember, vil regjeringen allikevel forlenge forskriftshjemmelen, i tilfelle situasjonen skulle kreve det.

Innføringen av et koronasertifikat vil kunne brukes til å regulere arrangementer innenlands, og for at «folk skal kunne reise mellom land på enklest mulig måte». Det kan sikkert også brukes til andre ting. Noen steder er vaksinepass allerede innført av lokale bedrifter i Norge, selv om det strider mot bevegelsesfriheten, en av våre grunnleggende rettigheter.

Svarfristen for høringen er 24. september – legg inn ditt svar her!

Les hele høringsnotatet her.


Del med andre

COVID etterforskninger og rettsaker

Del med andre

Rundt om i verden er det tusenvis av advokater, eksperter og organisasjoner som etterforsker covid tiltakene og går til rettsak mot World Health Organisation (WHO) og andre involverte organisasjoner (inkludert regjeringene).

Noen kjente grupper som jobber med dette er World Doctors Alliance(WDA) og Corona Investigative Committee i Tyskland som har gjort en formidabel jobb med å nøste opp i trådene og komme frem til sannheten.

Her er kort forklart noe av hva de har kommet frem til  (Punktene under er hentet og oversatt fra FAQ siden til Corona Investigative Committee):

(mer…)
Del med andre

Bli aktiv?

post@friemenneske.no

Nyhetsbrev

Få oppdateringer

Sosiale medier

© Frie Menneske Folkeaksjonen, All rights reserved.