GRUPPESØKSMÅL – STOPP VAKSINERING AV BARN – VI TRENGER DIN DELTAKELSE NÅ!

Del med andre

Kjære følgere, og bekymrede foreldre.

Bakgrunn:

Som mange av dere vet skrev advokat Erlend Efskind et prosessvarsel 15. oktober i år med oppfordring til dere foreldre om å sende dette til myndighetene med formål om å komme i dialog før eventuelt gruppesøksmål ble tatt ut (Les mer her https://friemenneske.no/krav-om-umiddelbar-stopp-i-vaksinering-av-barn-og-unge/ ).

Dette ble aldri besvart, til tross for at flere hundre foreldre sendte inn varslet til Statsministeren og Helseministeren. Derfor dannet vi en aksjonsgruppe og arrangerte en aksjon foran Statsministerboligen med formål å få et møte, eller minimum få levert  et brev til Statsministeren med prosessvarslet (Les mer her: https://friemenneske.no/aksjon-gjennom-hjertet-for-barna-til-statsministeren/ ).

 

Status per dags dato:

Regjeringen krisemaksinerer nok en gang med en mutant (Omikron), som etter alle solemerker er mindre farlig enn Delta-varianten.

Til tross for at vaksinasjonsstrategien deres hittil er feilslått og vaksinen virker enda dårligere på den nye varianten, vil de pushe på med enda mer vaksinering med hjelp av apoteker og militære.

https://www.nrk.no/norge/fhi_-kan-bli-opp-mot-300.000-daglige-smittede-om-tre-uker-1.15770027

Og den gruppen som får den største skylden, er de aller yngste.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/pWl2oX/smitterekord-blant-barn-helt-noedvendig-med-nye-strakstiltak

Vaksinering av barn ned til 12 år er allerede innført. Det samme er vaksineringen av gruppen barn ned til 5 år med alvorlige grunnsykdommer.

FHI og Regjeringen vurderer nå en generell vaksinasjon av barn i alderen 5–11 år.

https://www.fhi.no/nyheter/2021/barn-5-11-ar-med-alvorlig-grunnsykdom-kan-snart-fa-koronavaksine/

Ut fra den siste utviklingen, er sannsynlighet for at alle barn i Norge ned til 5 år snart vil bli tilbudt vaksinen overhengende. Det er videre sannsynlig at vaksinasjon av barn i de andre aldersgruppene også vil utvides.

 

Neste steg – oppfølging aksjon:

Vi i ”Aksjonsgruppen: For beskyttelse av barn og unge” har lovt dere å følge opp, og det gjør vi nå. Med deres hjelp mobiliserer vi nå til gruppesøksmål.

Det er nå på tide å mobilisere til søksmål før vaksinen sprøytes inn i alle barn – og DET HASTER!

 

Registrer dere for gruppesøksmål nå!

Vi, Ann Helen Gjermundsen (leder, Frie menneske) og Line Karlsen (leder, ” Vi foreldre som sier nei til testing & medisinske eksperiment på barna våre” (som nylig bikket 7.500 medlemmer) vil stå for registrering av navnene til dere som vil stille dere bak gruppesøksmålet som vil bli utført av advokat Erlend Efskind.

Send personopplysninger, e-postadresse og mobilnummer til:
Line ( foreldregruppa): linakarlsen32@hotmail.com eller:
Ann Helen (Frie menneske): spreadlovenotfear.worldwide@gmail.com

 

Hilsen ledelsen i Aksjonsgruppen: For beskyttelse av barn og unge

Ann Helen Gjermundsen
Line Karlsen

 

 

 

 

 


Del med andre

Bivirkning: Hjertebetennelse

Del med andre

Vi hører stadig oftere om unge mennesker som blir rammet av hjertebetennelse etter å ha blitt vaksinert mot korona. Symptomene melder seg som smerter i brystet, vansker med å puste, forstyrret hjerterytme eller smerter som sprer seg ut i armen eller opp i kjeven. Hjertebetennelse er en sykdom som veldig fort kan bli alvorlig. Selv om den kan helbredes av seg selv uten at man får noen senfølger, kan den også ha dødelig utfall. Det er derfor viktig at man er klar over at det er en mulig bivirkning av koronavaksinene og vet hva symptomene er.

Unge mennesker er de som blir hardest rammet av betennelse i hjertet etter vaksinasjon. Det er per 26.10.2021 meldt om 104 tilfeller av perikarditt og 77 tilfeller av myokarditt i aldersgruppen 16-49 år. Blant eldre mennesker ser man færre av disse bivirkningene, men allikevel en betydelig mengde. Til sammen er det meldt inn 290 tilfeller av hjertebetennelse. Det er de unge som oftest opplever den mest alvorlige betennelsen, myokarditt, betennelse i hjertemuskelen. Flere har blitt intervjuet fra sykesengen etter at de har blitt innlagt med hjertebetennelse.

Iselin Kavli Paulsen på 21 år fikk hjertebetennelse etter vaksinen.

Alexander Belmonte Johansen (20) fikk både perikarditt og myokarditt etter vaksinen.

Theodor Huseby Grønnerød (20) fikk myokarditt etter vaksinen.

HVA ER HJERTEBETENNELSE?

Det har vist seg at det kan oppstå en hel rekke med bivirkninger etter vaksinering mot korona, men hjertebetennelse er en av de mest hyppige, så la oss finne ut litt mer om akkurat den bivirkningen. Hva er hjertebetennelse? Hva er symptomene? Hvor alvorlig er det?

Hjertets muskellag kalles ‘myokard’. Rundt myokardiet ligger et tynt bindevevslag som heter ‘perikard’. Det er disse to delene av hjertet som har blitt rammet av betennelse etter vaksinasjon.

MYOKARDITT

Betennelse i hjertemuskelen kalles ‘myokarditt’. Betennelse i hjertemuskelen kan være veldig alvorlig og medføre død. En senfølge av myokarditt kan være dilaterende kardiomyopati, hvor hjertet utvides og hulrommet økes, mens muskulaturen svekkes, noe som fører til økende hjertesvikt. Allikevel helbredes ofte myokarditt av seg selv uten at man får spesielle senfølger. Symptomer på myokarditt kan være pustevansker, hjertebank, trykkfølelse over brystet og forstyrrelse av hjerterytmen. Gnidningslyd eller og knatrelyder som legen hører ved lytting på hjertet og lungene, struttende halsvener, samt tungpust, slapphet, feber, forvirring eller annen kognitiv påvirkning, eller i verste fall plutselig død.

PERIKARDITT

Betennelse i hjerteposen kalles ‘perikarditt’. Selv om de fleste tilfeller av akutt perikarditt helbredes i løpet av uker eller måneder kan noen typer perikarditt utvikle seg til å bli livstruende på få timer. Derfor legges alle som får akutt perikarditt inn på sykehus til overvåking. I sjeldne tilfeller kan perikarditt utvikle seg til å bli kronisk. Hjertets pumpefunksjon blir da etterhvert hemmet. De mest alvorlige tilfellene kalles panserhjerte. Alle former for akutt perikarditt kan utvikle seg til kronisk perikarditt. Symptomer kan være smerter ut til venstre armer og hånd, og til hals og overkjeve. Smerten kan være lik den som kommer ved hjerteinfarkt. Stikkende smerter rundt eller til venstre for hjertet, som blir verre når man puster dypt. Symptomene på perikarditt kan være stillingsbetinget. Hvis man strekker seg ut kan smertene bli verre, mens når man sitter opp og lener seg frem kan de bli bedre.

Informasjonen om hjertet, hjertebetennelse og symptomer ovenfor, er hentet fra snl.no og lommelegen.no.

Det er altså ofte det går bra med de som får betennelse i hjertet, men sykdommen kan utvikle seg til å bli alvorlig og kan føre til død. De fleste blir friske etter perikarditt, selv om det kan ta uker eller måneder. Men noen kan utvikle kronisk perikarditt og få hjertesvikt. Ved myokarditt, derimot, er faren for å dø innen 5 år betydelig. Det er også en sjanse for alvorlige senfølger. Det er derfor viktig å være observant på symptomer på hjertebetennelse og ta dem seriøst, og ta kontakt med lege dersom de melder seg. Hvis man får symptomer er det både viktig å melde fra til legen, og sørge for at det blir rapportert inn som en bivirkningsmelding. Det er mulig å skrive sin egen historie til oss her hvis du opplever bivirkninger eller blir utsatt for press til å ta vaksinen.

Kardiolog, forsker og professor Jan Erik Nordrehaug skriver i Tidskriftet Den norske legeforening om hvor alvorlig myokarditt kan være. Det er en av de tre vanligste årsakene til plutselig død blant tilsynelatende friske unge mennesker.

UNGE MENNESKER HARDEST RAMMET

Av de 290 tilfellene av hjertebetennelse som er meldt inn, er 181 av dem registrert i aldersgruppen 16-49 år (per 26.10.2021). 104 tilfeller av perikarditt i denne aldersgruppen og 77 tilfeller av myokarditt. Men det er den mest alvorlige typen hjertebetennelse, myokarditt, som rammer den yngste gruppen hardest. Blant de som er mellom 16 og 29 år er det registrert 52 tilfeller av myokarditt. 321 000 barn mellom 12 og 17 år har mottatt minst én vaksinedose. Av disse er det mottatt 164 bivirkningsmeldinger, av dem 25 alvorlige. Ikke alle bivirkninger blir meldt inn.

Barn og unge er også de som har minst sjanse for å bli alvorlig syke eller dø av eller med korona. FHI estimerte dødeligheten blant de under 39 år til å være så lav som 0,0022%. De skriver at det er lite covid-sykdom og få senfølger for barn og unge, samtidig som covid-19 generelt sett er lite farlig for de yngre.

En analyse av det amerikanske VAERS-systemet har vist at det er større sjanse for at barn mellom 12 og 17 år får myokarditt enn at de legges inn med korona.

I tillegg til hjertebetennelse er det registrert en hel del andre bivirkninger: besvimelse, utmattelse, feber, kraftig hodepine som ikke vil gi seg, kraftige menstruasjonsblødninger, blodpropp.

PRESS

Mange unge føler seg presset til å ta koronavaksinen. Til NRK sier Iselin Kavli Paulsen: «Jeg følte meg presset av media, samfunnet rundt meg, venner og familie. Jeg fikk høre at for å kunne delta i samfunnet måtte jeg ta denne vaksinen.»

Helsemyndighetene mener de har vært tydelige på at det har vært et fritt valg. Overlege i FHI Preben Aavitsland sier: «Det er leit at hun har følt et press. Vi er tydelige på at det ikke skal være press; dette er et tilbud som folk kan takke ja eller nei til.»

Hva hjelper det om helsemyndighetene nøkternt sier at det er et fritt valg når tidligere statsminister Erna Solberg kalte det å vaksinere seg mot korona for «en borgerplikt»? Nåværende statsminister Jonas Gahr Støre sier: «Det er fortsatt viktig at de som ikke har vaksinert seg vaksinerer seg, både første og andre gang.» (NRK Nyheter, 27. oktober.) Samtidig legger opprettelsen av et vaksinepass grunnlaget for videre ekskludering i samfunnet.

I tillegg til presset fra myndigheter opplever barn og ungdom press fra lærere på skolen, medelever, foreldre og andre. Når en medisinsk behandling innebærer risiko for alvorlig sykdom og til og med død, blir det ekstra viktig at denne behandlingen er frivillig. Den som mottar injeksjonen skal være informert om både ulempene og fordelene. Det kalles informert samtykke. Frie Menneske mener at ingen, hverken barn, ungdom eller voksne, skal utsettes for press i forbindelse med vaksinering eller andre ting. Om du er utsatt for press eller har spørsmål, husk at du kan skrive inn en rapport til oss her.

 


Del med andre

Aksjon: Gjennom hjertet for barna – til statsministeren

Del med andre

«Be the change» oppfordret advokat Erlend Efskind til aksjonsgruppen med dedikerte ildsjeler som var der på vegne av flere hundre bekymrede foreldre som hadde sendt inn krav om å stoppe vaksineringen av barna

Vi står midt i en heltereise her, sier Efskind under briefingen ved fontenen ved Nationaltheatret stasjon torsdag 4. november ettermiddag i forkant av aksjonen.

– Det er lyset mot mørket, og det som kjennertegner alle som er her i dag er at vi er på et bevissthetsplan der vi ikke styres av frykten. Og heller ikke av aggresjonen. Og det er viktig å vise at vi er på det planet. Det er måten å overvinne dette på, og de mange av befolkningen som er fanget inni dette – i frykten. (Foto: BulloTidende)

Dialog fremfor strid
Den 15. oktober forfattet advokat Erlend Efskind «Et prosessvarsel og krav til Regjeringen om umiddelbar stopp i vaksineringen av barn og unge». Hensikten var å danne grunnlaget før eventuelt gruppesøksmål.

Etter oppfordring fra Ann Helen Gjermundsen leder av Friemenneske.no, sammen med Line Karlsen og Johanna Stolfer – som administrerer gruppen  ’Vi foreldre som sier nei til testing & medisinske eksperiment på barna våresom samme uke passerte hele 6500 medlemmer, sendte estimerte flere hundre bekymrede foreldre og mennesker som støtter saken kravet til Statsminister Jonas Gahr Støre og Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol den etterfulgte uken.

Etter at tidsfristen som ble gitt på en uke gikk ut med god margin, bestemte  Gjermundsen seg for å danne ’Aksjonsgruppen for beskyttelse av barn og unge’ sammen med ledelsen av foreldregruppa, og inviterte samtidig Svein Østvik til å bli med på en aksjon mot vaksinering av barn og unge – sammen med advokat Efskind. Dette som en oppfølging av prosessvarslet som tross mange innsendere uteble med respons fra regjeringen.

”Be the change”
Til tross for manglende respons, bestemte ledelsen i aksjonsgruppen sammen for at formålet med en aksjon skulle være å komme i dialog med regjeringen før eventuelt gruppesøksmål. Intensjonen var helt fra begynnelsen av å møte opp med den samme respekten og kjærligheten man selv ville ønsket å bli møtt med.

Etter at Efskind under briefingen i forkant på Nationaltheatret stasjonen ved fontenen oppfordret aksjonsgruppen til å være forandringen de ønsker å se i verden, og at å senke aggresjonen og overvinne frykten er veien å gå; i lyset framfor mørket – var det dermed en samlet, varm og fredfull gruppe, med Ann Helen Gjermundsen, Line Karlsen, Svein Østvik og Johanna Stolfer i front – som beveget seg mot Statsministerboligen denne torsdags ettermiddagen. Med seg hadde de et brev til statsministeren, sammen med kopi av prosessvarslet – signert av ledelsen i aksjonsgruppen.

Svein Østvik tok til tårene
Ved ankomst ved Statsministerboligen ønsker aksjonsleder Gjermundsen velkommen, og minner forsamlingen om at vi på denne dagen skriver historie. Kort etter gis ordet videre til Svein Østvik, som holder en liten appell om barna.
– Jeg synes vi skal tenke tilbake til da vi selv var barn. At vi har fått et liv i gave, og har foreldre som skal ta seg av oss, verne om vårt liv og bidra til vekst til vårt fulle potensiale. Når man leser om vaksinen som skulle være redningen, men i stedet slår alle rekorder i bivirkninger, og når man vet den nå blir vurdert ovenfor små barn som ikke har vært spesielt rammet av viruset, blir det helt umulig for meg å gjøre annet enn å kjempe det man kan for å få til en dialog slik at man kan få pauset denne framdriften, og heller se nærmere på fakta på bordet om hva det er vi faktisk tilfører uskyldige barn, sier Østvik og tar til tårene.

Ordet gis videre til Efskind, som oppsummerer den saklige bakgrunnen for aksjonen for umiddelbar stopp av vaksinering av barn.
– Grunnen er enkel. Barn har ikke noen nytte av vaksinen. Tvert i mot er det mange ukjente og kjente bivirkninger. Det er galskap å vaksinere og har overhodet ikke hjemmel i smittevernloven. Det bygger ikke på noen klar, medisinskfaglig begrunnelse, det er ikke nødvendig av hensyn til smittevernet, og er ikke tjenelig ved en helhetsvurdering, fastlår Efskind.

Lysseremoni for barna – og varme tanker til statsministeren
Etter appellene bes alle om å samle seg i ånden, og det tennes et hvitt lys hver.
– La oss sende kjærlighet og gode tanker ut til barna.  Alle barna i Norge, både de som er vaksinerte, og de som ikke er vaksinerte. For alle foreldre, vaksinerte og ikke-vaksinerte. For alle andre i Norge. Og for Statsministeren. La oss sende kjærlighet og varme tanker til han, oppfordrer Gjermundsen. Deretter ble det bedt om ett minutts stillhet.

LYSSEREMONI: Varmer tanker sendes til barna og til Statsministeren.
Foto: Frie menneske (f.h. Ann Helen Gjermundsen, Line Karlsen, Svein Østvik, Johanna Stofler, Erlend Efskind)

 

Politibesøk
Midt i seremonien kom politiet, som møtte en rolig og samlet forsamling med en varm stemning foran Statsministerboligen. Etter noen generelle spørsmål fra politiet, forsikret aksjonsleder Gjermundsen at den eneste intensjonen med sammenkomsten var å samles med lys for barna, og å komme i dialog med Statsministeren på vegne av norske, bekymrede foreldre, enten gjennom et personlig møte, eller minimum ved å få levert et brev. – Vi skal se hva vi kan gjøre,  svarer betjenten imøtekommende og vennlig ovenfor Gjermundsen og forsamlingen.


IMØTEKOMMENDE: Ann Helen snakker med en imøtekommende politibetjent under forespørsel om kontakt med Statsministeren.
Foto: Frie menneske

Dagbladet kommer på besøk
I mellomtiden får aksjonsgruppen et nytt besøk, denne gangen av en journalist fra Dagbladet som raskt huker tak i Svein Østvik.
– Hvorfor står du her i dag?
Vi har sendt inn et prosessvarsel angående stopp vaksinering av barn med en ukes frist, og nå har det gått tre uker. Vi ønsker å overlevere et brev om å få stoppet, eller pauset vaksineringen som er ubegripelig i forhold til barn og ungdom. Alt innholdet i denne vaksinen har vist seg å være alarmerende – og at barn skal være forsøkskaniner for den vaksinen som har vist seg å være den med flest bivirkninger i historien. Vi ønsker bare en dialog og få fram fakta.
Barn er det viktigste vi har, og ettersom dette er en eksperimentell vaksine som fortsatt er under utprøving på mennesker så må den pauses nå, den må stoppes, fordi sannheten om hva som er i den må komme fram. Dette må tas mer på alvor til vi vet hva vi egentlig tilfører barn. Det er så mange bekymrede foreldre som ikke tør å stå frem fordi det er et sosialt press rundt dette med vaksinering. Det er mange ting vi håper den nye regjeringen kan ta tak i. Vi ønsker bare og vise at vi er mennesker som bryr oss. Derfor er vi her i dag, understreker Svein.

Det er forsket på til at barn kan ta Pfizervaksinen. Men dere mener at at det er utrygt.
– Hvilke bevis sitter dere på?


VIL VISE AT VI BRYR OSS: Svein Østvik intervjues av Dagbladet
Foto: Frie menneske

Vi må ta alle de bekymrede foreldrene på alvor
– Når en vaksine viser seg å ha høyere antall bivirkninger enn noen annen vaksine, og barn har vært minimalt rammet av dette viruset. Det handler om å veie farene opp mot hverandre. Vi er fortsatt i en eksperimentell forsøksfase. Å utsette neste generasjoner for noe mange nok fornemmer som utrygt. Det gjelder å få til en dialog der vi får fram at barn er det siste vi skal bruke. De holder jo på å utvikle immunforsvaret. Jeg tror mange kjenner på en frykt i dette her, sier Svein og går lett til tårene. – Det å stole blindt på noe vi ikke vet hva vi utsetter barna for, fortsetter han. – Vi må få alle kortene på bordet. Vi må bli tryggere.

Alt i vaksinen er ikke blitt oppgitt. Og det er dette vi ønsker å gjøre på en fredelig, fin og snill måte – å ta disse foreldrene som er bekymret – på alvor, og å sette søkelys på dem.
Er du vaksinert?
Jeg? Nei, ikke med Covid-vaksinen
Hvorfor ikke?
– Det tror jeg du har skjønt. Jeg kunne aldri tenke meg å tilføre kroppen min noe som jeg ikke føler meg trygg på at er bra for meg.
Svein tar frem brevet til statsministeren.
Hva er dette?
Det er brevet vi skal levere til Statsministeren med underskrifter og prosessvarslet, men vi får antagelig ikke levert det. Vi har forsøkt en gang, men gjør et nytt forsøk, sier Svein.
Hva står i brevet, da? Svein henviser til Erlend Efskind som får ordet.


INGEN GRUNN TIL Å GI BARN VAKSINEN:
Advokat
Erlend Efskind intervjues av Dagbladet. Foto: Frie menneske

Grove brudd på smittevernloven
Jeg er advokat og det er jeg som har forfattet prosessvarslet som Svein snakker om. Hovedsaken der er at en vaksine må ha hjemmel i smittevernloven, den må bygge på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet, og den er utjenelig ut i fra en helhetsvurdering. Vi mener at ingen av disse vilkårene er oppfylt. Som Svein var inne på, så har barn minimalt med skadevirkninger av Covid når de får det. Vaksinen er lite utprøvd. Den er hasteutviklet. Vi vet at det er masse bivirkninger allerede. Det vi ikke vet er de langsiktige bivirkningene, sånn som infertilitet, og autoimmune sykdommer.

Så hvorfor skal barna ha dette? Jo, de skal ta dette for å beskytte andre, i følge Erna Solberg. De andre, som skal være fullvaksinerte. Dette henger ikke på greip i det hele tatt, og det er, mener vi, grove brudd på smittevernloven. Her vil man også innføre vaksinen. Man har mer tro på vaksinen enn det naturlige immunsystemet. Det fremstår som at myndighetene har bestemt seg for at teknologien vår veier tyngre enn vårt naturlige, veldig intelligente immunforsvar.
Vi vet også at barn er veldig sårbare under utvikling.

Så det er slik vi ser det overhodet ingen grunn til å gi barn vaksinen. Den eneste grunnen måtte være at vaksineprodusentene skal kunne innføre eller få gehør for et nytt regime. Enda en ny avhengighet som de skal kunne injisere barna i hele befolkningen år etter år. De har begynt å vaksinere barna og nå har de begynt å vaksinere barn helt ned til fem år, avslutter Efskind.

Symbolsk levering
Kort etter Dagbladets intervju med Efskind, returnerer politiet, som har et negativt svar på forespørselen til aksjonsgruppen denne gang.
– Det er visse rutiner som må følges for å få kontakt med Statsministeren, sier politibetjenten. Et møte her og nå kan dessverre ikke kunne avholdes. Vi oppfordrer dere i stedet til å ta direktekontakt med Statsministerens kontor for å avtale møte. Meldingen til tross, var det en god stemning og full aksept for svaret. – Vi gjennomfører og leverer brevet uansett rent symbolsk, oppfordrer Gjermundsen aksjonsgruppen, etter at politiet var gått. Svein tar brevet med seg til porten sammen med aksjonsgruppen og ovenfor Dagbladet.
– Dette blir symbolsk, men fordi vi ikke har fått noe svar om på dette skrivet om å stoppe vaksineringen av barn, må vi få levert det til kjernen, så da får vi bare – sånn, avslutter Svein med et smil, og sender brevet avgårde gjennom sprinklene på porten.

Oppfølging av saken
Aksjonsgruppen kommer til å fortsette å aksjonere for beskyttelse av barn og unge på vegne av flere tusen bekymrede foreldre fra den tilknyttede foreldregruppen  gjennom hjertet, i fred og i lyset.

Aksjonsleder Ann Helen Gjermundsen og advokat Erlend Efskind fulgte opp allerede dagen etter, fredag 5. november politiets instrukser ved å kontakte statsministerkontoret på nytt for å avtale et fysisk møte med statsministeren.

Til tross for sakens klare nasjonale interesse, har Dagbladet per dags dato ikke publisert reportasjen.

 

Relatert:

Aksjon: – På vegne av bekymrede foreldre om vaksinering av barn
https://hemali.no/siste/aksjon-i-oslo-fikk-ikke-levert-brevet-til-statsministeren/?fbclid=IwAR2Lk0I6q6_88z4Y35E-7u6pu1I4uqyZq8cYnpmhVNWa3i930hIxhal0uAw

Aksjon for å bli hørt: Stopp all vaksinering av barn og unge NÅ!
https://bullotidende.wordpress.com/2021/11/05/aksjon-for-a-bli-hort/

Prosessvarsel – krav om umiddelbar stopp i vaksineringen av barn og unge:
https://drive.google.com/file/d/1B7bQgfMXcnDmjavHF78lIbWChuMLqMhR/view?usp=sharing

Krav om umiddelbar stopp av vaksinering av barn og unge:
https://friemenneske.no/krav-om-umiddelbar-stopp-i-vaksinering-av-barn-og-unge/

 


Del med andre

Italienske havnearbeidere demonstrerer mot innføringen av vaksinepass

Del med andre

Transport til og fra havnen i Trieste og flere andre byer i Italia har vært hindret etter at vaksinepass for arbeidere ble innført den 15. oktober. Havnearbeiderne demonstrerer for alle arbeidere i Italia.

Siden 15. oktober har havnearbeidere i Trieste demonstrert mot innføringen av vaksinepass i Italia. Alle arbeidere, unntatt to grupper er nødt til å kunne vise et gyldig greenpass for å kunne jobbe. Unntaket gjelder de kommunalt ansatte og havnearbeiderne. Sistnevnte blir ansett som så viktige at de blir tilbudt testing istedenfor krav om vaksine.

I Trieste og flere andre steder har arbeiderne stanset trafikken ved havnen. Demonstrantene forlanger at kravet om vaksinepass skal oppheves for ALLE arbeidere i hele Italia, og planlegger å fortsette med protestene til de når målet. Også arbeidere i Genova og Ancona og andre viktige havnebyer gir sin støtte.

Trieste ligger nordøst i Italia og er en av Europas viktigste havner. I følge den lokale fagforeningslederen Stefano Puzzer er kun 40 % av havnearbeiderne i Trieste vaksinert mot korona.

Arbeiderne i Trieste trenger støtte, ikke bare fra andre byer, men også fra andre land i sin kamp mot tvungen vaksinering. De kjemper for alle Italias arbeidere, og ikke for seg selv. De mobiliserer nå til støtte fra resten av verden. Du kan vise din støtte ved å skrive teksten #Trieste Chiama – la Norvegia RISPONDE (Trieste kaller – Norge svarer).

I Norge er det to demonstrasjoner med fokus på helsefrihet i nærmeste fremtid: Foran Stortinget i Oslo lørdag den 30. oktober kl 17, og på Youngstorget lørdag 20. november. For å vise din støtte kan teksten males på et banner og fotograferes, og arbeiderne fra Trieste vil se at de ikke står alene i kampen mot innføringen av «The Green Pass».


Del med andre

Krav om umiddelbar stopp i vaksinering av barn og unge

Del med andre

Kjære følgere av Frie menneske og kjære foreldre.

Denne henvendelsen er spesielt rettet mot dere som er foreldre av barn og unge!

Nå er det viktig å forhindre videre massevaksineringen av barn og unge. Det er nå det gjelder!

Advokat Erlend Efskind har den siste uken gjort en kjempejobb med å forfatte «Et prosessvarsel og krav til Regjeringen om umiddelbar stopp i vaksineringen av barn og unge»

Prosessvarselet skal danne grunnlaget for et eventuelt søksmål for å få stoppet vaksineringen av barn og unge, dersom Regjeringen ikke snur – noe vi håper på.

Tanken er at brevet skal spres av alle foreldre, slik at Regjeringen blir bombardert med krav. Svarer de ikke innen 1 uke, så mobiliserer vi til gruppesøksmål, hvor de som er interesserte av de som har sendt inn, kan delta.

NB.: Det at dere foreldre sender brevet til statsministeren og helseministeren binder dere ikke til å delta på selve søksmålet (om myndighetene da ikke gir seg). Det er to ulike aksjoner.

 

Slik går du frem:

 Last ned dokumentet i linken her: https://drive.google.com/file/d/1B7bQgfMXcnDmjavHF78lIbWChuMLqMhR/view?usp=sharing

Vi ønsker å sende både til statsminister Støre (postmottak@smk.dep.no) og Helseminister Kjerkol (postmottak@hod.dep.no). Dette bør gjøres i to separate mail.

 

Forslag til tekst i mail:

Emnefeltet: «Prosessvarsel – krav om umiddelbar stopp i vaksineringen av barn og unge»

Statsminister Jonas Gahr Støre/Helseminsiter Ingvild Kjerkol,

Vedlagt prosessvarsel og krav om umiddelbar stopp i vaksineringen av våre barn, som jeg slutter meg til.

Det er vår oppfatning at vaksinene representerer et overgrep mot våre barn og en potensiell forbrytelse mot menneskeheten. Barna har ikke selv noe behov for denne eksperimentelle vaksinen, hvor risikoen for bivirkninger klart overstiger gevinsten. Koronavaksinasjonsprogrammet oppfyller ikke grunnkravet i smittevernloven om at tiltaket må være forholdsmessig. Det bygger heller ikke på en klar medisinskfaglig begrunnelse eller er nødvendig av hensyn til smittevernet.  

Det er for oss helt uforståelig at myndighetene i Norge aksepterer at barn og unge, landets fremtid, skal være forsøkskaniner der man ikke kjenner langtidseffekten til en vaksine som er utviklet og godkjent for bruk i en nødsituasjon som ikke lenger er aktuell.

Det anmodes på det sterkeste at regjeringen stopper vaksinering av barn og unge med umiddelbar virkning.

Dersom myndighetene ikke umiddelbart stopper vaksineringen av alle barn under 18 år innen syv – 7 – dager etter å ha mottatt dette påkravet, vil rettslige skritt bli iverksatt mot Regjeringen for å få slutt på vaksineringen av barn og unge, jfr. tvisteloven § 5-2.

Mvh»

 

Vi håper så mange av dere vil bidra til å spre dette dokumentet til alle foreldre, slik at Regjeringen mottar så mange krav som mulig!

På vegne av alle barn og unge i Norge: På forhånd tusen takk!

NB: Dette prosessvarselet er ikke på vegne av Frie menneske, eller noen organisasjon, men en videreformidling av en viktig sak som angår oss alle.

Hilsen

Ann Helen Gjermundsen
Frie menneske


Del med andre

COVID etterforskninger og rettsaker

Del med andre

Rundt om i verden er det tusenvis av advokater, eksperter og organisasjoner som etterforsker covid tiltakene og går til rettsak mot World Health Organisation (WHO) og andre involverte organisasjoner (inkludert regjeringene).

Noen kjente grupper som jobber med dette er World Doctors Alliance(WDA) og Corona Investigative Committee i Tyskland som har gjort en formidabel jobb med å nøste opp i trådene og komme frem til sannheten.

Her er kort forklart noe av hva de har kommet frem til  (Punktene under er hentet og oversatt fra FAQ siden til Corona Investigative Committee):

(mer…)
Del med andre

Viktig melding til foreldre og de som jobber i skoler

Del med andre

Uansett hva politikere, media, skole eller andre autoriteter uttaler i COVID øyemed så har ansatte i skoler/barnehager IKKE rett eller lov til å utføre testing ELLER eksperimentell vaksinering av de under 18 år.

 

Ansatte i skoler og i kommunene kan stilles ansvarlig i retten for skader påført barn. 

Å si «jeg fulgte bare kommunens rettningslinjer» er ikke et gyldig svar. Nå er tiden inne for å si STOPP! Når regjeringen har tatt feil er det essensielt at alle i viktige posisjoner slutter å adlyde autoriteter. Dere må sette foten ned og si NEI.

Her er det viktig at alle foreldre/foresatte som har barn i skole og barnehager sender inn ansvarserklæring til din skole(Rektor). Last ned dokumentet på knappen under og fylle inn personale og sende inn til din skole (Rektor/Helseansvarlig). Hvis dere utsettes for press når det kommer til testing og vaksiner kan referansene på dette dokumentet og denne nettsiden styrke dine argumenter for å beskytte dine barn.

 

Hvis du trenger finne kontaktinformasjon til din skole kan du finne det her på utdanningsdirektoratet

Dokumentet over er laget for foreldre og foresatte slik at du/dere kan sende inn egen signert ansvarerklæring til deres skole/barnehage.

Hvis du som voksen eller barn har opplevd Test- og Vaksine-tvang/press kan du rapportere det her. Om du opplever bivirkninger/skader fra vaksinene kan du også rapportere inn på samme arkivet, men her er det også viktig at du får lege/sykepleier til å registrere bivirkningene offentlig.

(mer…)
Del med andre

Koronavaksinene – TØR VI TA SJANSEN?

Del med andre

Skrevet av Frie Menneske

Barn og unge blir svært sjeldent syke av COVID-19. Allikevel står de som de neste i køen for å bli injisert med en vaksine som kun er midlertidig godkjent til bruk i en nødsituasjon. Studiene er ikke fullført, og bivirkningene har allerede begynt å melde seg hos et bekymringsverdig høyt antall mennesker. Etter svineinfluensaen ble det utbetalt 365 millioner kroner for skader etter vaksinen. Den var også utviklet fort og lite testet. Bruken av Pandemrix ble kalt «den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid» av overlege i FHI, Preben Aavitsland. Tør vi ta sjansen på å begå denne feilen igjen? Vi må veie nytten opp mot risikoen, og spørre oss om det virkelig er verdt å la våre barn få denne vaksinen. Her kommer en liste med godt dokumenterte faktapunkter, som bør vurderes før man eventuelt velger å tilby barn en vaksine mot korona.

VAKSINEN ER IKKE GODKJENT


Del med andre

Bli aktiv?

post@friemenneske.no

Nyhetsbrev

Få oppdateringer

Sosiale medier

© Frie Menneske Folkeaksjonen, All rights reserved.