OM OSS

Folkeaksjonen Friemenneske

Tiltakene som myndighetene har innført er ulovlige. Nedstenging, tvungen testing, krav om munnbind, karantene, og vaksinepass, strider med grunnloven og våre menneskerettigheter.
Det har blitt skapt et fryktsamfunn med isolasjon og sosial distansering, hvor barn risikerer å bli traumatisert på grunn av de voksnes valg. Regjeringen har basert seg på smittetall fra upålitelige tester når de har tatt sine avgjørelser. Media har har hindret viktig informasjon i å komme ut gjennom, sensur, ensidig vinkling av nyhetssaker og ved å stoppe kritiske stemmer fra fagpersoner.
Vaksinepass legger tilrette for et samfunn preget av splittelse, hvor mennesker diskrimineres på grunnlag av sine personlige helsevalg. Denne folkeaksjonen har som mål å få frem sannheten og opplyse befolkningen.
Frie Menneske har som mål å holde jevnlige markeringer for frihet med appeller og kulturelle innslag.
Vårt mål er å belyse andre sider av dagens politiske situasjon enn det som kommer fram i media og å samle befolkningen. Vi må stå samlet for vår felles frihet og våre rettigheter.

Hvordan vi jobber

Vårt hovedfokus

Markeringer

Vi har hatt en rekke markeringer både på Eidsvollsplass Stortinget og andre steder med sterke budskap og ringvirkninger.

Folkeopplysning

Vi deler uavhengig fakta og jobber for å få frem sannheten slik at du kan ta trygge og sunne valg.

Rett & systemendring

Vi vil gå sammen med advokater og politikere for å stanse korrupsjon i regjeringen.

Frihet er en menneskerett

Ingen Nasjon, Regjering, Organisasjon, Selskap eller person har rett til å tvinge/presse deg til å ta en avgjørelse eller handling du ikke vil.

Bli aktiv?

post@friemenneske.no

Nyhetsbrev

Få oppdateringer

Sosiale medier

© Frie Menneske Folkeaksjonen, All rights reserved.